Välkommen

Lång erfarenhet

Vi startade vårt företag 1997 och har över 20 års genomsnittlig erfarenhet av IT per anställd.

Agile utvecklingsmetod

När en applikation ska utvecklas krävs ett nära sammarbete mellan kravställare och leverantör. Därför tycker vi att en Agile utvecklingsmetod fungerar väldigt bra. Detta ger korta cyckler, typiskt två veckor, mellan nya versioner av applikationen. Samt att kravställaren kan styra utvecklingen av applikationen mer effektivt.

Drift i molnet

Vi driftar våra kunders applikationer i molnet, exempelvis hos Heroku. Detta sparar både tid och pengar samt att man enkelt kan öka kapaciteten i applikationen om det behövs.

Ruby on Rails

Vi har flera års erfarenhet av utveckling av webbapplikationer i Ruby on Rails. I kombination med molnbaserad drift ger detta ett mycket flexibelt och ekonomiskt alternativ att skapa affärssystem.

iOS-utveckling

Vi har utvecklat iOS-applikationer sedan 2008 och erbjuder både enskilda konsulter som helhetsåtagande.

HTML5

Med HTML5 öppnas helt nya möjligheter att skapa nya typer av webbapplikationer. Vi har varit med från början av denna evolution av HTML och erbjuder även utbildning inom HTML5.