Hur hanterar vi din information

Senast uppdaterad 2020-05-07

Vi reserverar oss rättigheten att uppdatera denna policy när som helst.

Om du inte godkänner denna policy ska du omedelbart sluta använda appen.

Vi hanterar idag ingen användarinformation i appen. Detta kan komma att ändras i framtiden och kommer då att presenteras i denna policy.